Štíhlá výroba

teamVedení pracovníků ve štíhlé výrobě

V pardubickém regionu jsou hlavní základnou a hybnou silou ekonomiky výrobní podniky zpracovatelského průmyslu. Jedná se hlavně o podniky zaměřené na strojírenství, elektrotechniku, elektroniku a chemickou výrobu. Zodpovědnost za výsledky výrobních procesů a výrobních úseků zde nesou pracovníci na odborných a manažerských pozicích. Tito lidé disponují v rámci organizační struktury rozhodovacími pravomocemi a mají možnost ovlivnit výsledky celého podniku.

Právě na ně zaměřila vzdělávací společnost Edua Group projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky nesoucí název Vedení pracovníků ve štíhlé výrobě. Vzdělávací program obsahoval následující témata:

  • Metody štíhlé výroby ve zpracovatelském průmyslu
  • Projektové řízení při zavádění metod štíhlé výroby
  • Řízení změn – komunikace a řízení pracovníků při zavádění metod štíhlé výroby
  • Vedení, hodnocení a motivace lidí v průmyslových podnicích
  • Účinná komunikace a zvládání konfliktů ve výrobě
  • Vedení lidí při zvyšování produktivity v průmyslových podnicích

Účast na projektu byla zdarma a byla určena zaměstnancům z Pardubického kraje, celkem jsme úspěšně podpořili přes 60 osob. Projekt byl ukončen k dubnu 2014, v současné chvíli probíhá na komerční bázi i v ostatních krajích.

V případě zájmu o více informací nás kontaktujte na emailové adrese nadezda.nemeckova@eduagroup.cz. Aktuální nabídku naleznete na www.tutor.cz a www.topvision.cz.

Comments are closed